Besturenorganisaties en VO-raad willen samenwerken

VOS/ABB en de andere besturenorganisaties willen samen met de VO-raad de krachten bundelen voor een sterke algemene belangenbehartiging. Het voornemen komt op 28 november in Hoevelaken aan de orde tijdens de algemene ledenvergadering van VOS/ABB. Lees verder

Uitgangspunt van het gezamenlijke overleg is gelijkwaardigheid van de deelnemende partijen. Besluitvorming over strategische vraagstukken zou moeten plaatsvinden op basis van consensus. Het behoort tot de mogelijkheden om de nieuwe Vereniging VO op te richten. Bij een positief besluit zou deze vereniging begin 2014 van start kunnen gaan.

Het voornemen tot meer samenwerking volgt op het rapport van de onafhankelijke adviseur Ron Bormans. Hij onderzocht op verzoek van de PO-Raad, VO-raad en de besturenorganisaties, waaronder VOS/ABB, de mogelijkheden tot versterking van de algemene belangenbehartiging voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs.

De samenwerking tussen de besturenorganisaties en de VO-raad verloopt zo positief en in goede sfeer dat de partijen graag de krachten willen bundelen. VOS/ABB blijft zich daarnaast in de toekomst inzetten voor de behartiging van de specifieke belangen van het openbaar onderwijs en de ondersteuning van de bestuursbureaus.

In de rechterkolom hiernaast treft u het concept van de samenwerkingsovereenkomst tussen de besturenorganisaties en een communiqué daarover. Deze documenten komen aan de orde op de ALV op 28 november in Bilderberg Hotel De Klepperman in Hoevelaken. 

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen