Wens tot samenwerking in primair onderwijs

De besturenorganisaties streven naar meer samenwerking en afstemming op het gebied van de algemene belangenbehartiging voor het primair onderwijs, ter versterking van de sector. Dat hebben de organisaties dit weekeinde laten weten aan de PO-Raad. Lees verder

De Besturenraad, ISBO, LVGS, VBS, VGS, VKO, VOS/ABB en AVS pleiten in hun brief voor een vorm van samenwerking zoals die zich inmiddels met de VO-raad heeft ontwikkeld.

De PO-Raad had eerder in een uitnodigingsbrief een procesvoorstel gedaan om nadere samenwerking te onderzoeken. Daarbij vindt de raad het belangrijk dat dit gaat volgens een ‘bottom-up-benadering’ en dit leidt tot allianties zonder dat daarbij één overkoepelend verband ontstaat. Samenwerking tussen medewerkers van de werkorganisaties zou moeten leiden tot inverdieneffecten. Ook stelde de PO-Raad voor de frequentie van het bestuurlijk overleg te verhogen tot 6 keer per jaar en te werken met een jaaragenda voor de belangenbehartiging.

In hun reactie geven de besturenorganisaties aan samenwerking en waar mogelijk afstemming, van groot belang te vinden. Zij delen het verzoek om het bestuurlijk platform vaker te laten plaatsvinden en aan de hand van een jaaragenda intensiever te werken aan een betere afstemming over een goede belangenbehartiging voor de sector. De besturenorganisaties stellen voor het vervolgoverleg te laten plaatsvinden zodra het nieuw te benoemen bestuur van de PO-Raad is geïnstalleerd.

De recente ontwikkelingen worden nader besproken in de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 28 november in Hoevelaken. De beide brieven kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen