Besturenraad doet alles voor behoud artikel 23

De Besturenraad vindt dat artikel 23 van de Grondwet moet blijven bestaan. Dat is volgens de protestants-christelijke besturenkoepel nodig om leerlingen op grond van religie te kunnen weigeren en om homoseksuele leerkrachten te kunnen ontslaan. Het pleidooi maakt deel uit van een analyse door de Besturenraad van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Lees verder

'Wij zijn tegen de acceptatieplicht voor leerlingen en het schrappen van de enkele-feitconstructie, die een inperking vormen van de onderwijsvrijheid', zo meldt de Besturenraad op zijn website. Algemene acceptatieplicht is voor VOS/ABB juist een belangrijk beleidspunt in de lobby naar de politiek, in het kader van diversiteit, ontmoeting en het ideaal dat goed onderwijs van en voor iedereen is. 

In het licht van algemene benoembaarheid pleit VOS/ABB, in tegenstelling tot de protestants-christelijke besturenorganisatie, voor het schrappen van de enkele-feitconstructie. Deze wettelijke constructie bepaalt dat besturen voor bijzonder onderwijs leerkrachten niet kunnen weigeren op basis van het enkele feit dat zij homoseksueel zijn, maar wel als ze naar hun geaardheid handelen.

Dit betekent dat onder meer christelijke scholen docenten kunnen weigeren of ontslaan als blijkt dat zij samenleven met een partner van hetzelfde geslacht. De Besturenraad schaart het behoud van de enkele-feitconstructie onder de noemer 'vrij personeelsbeleid'. VOS/ABB ziet dit als discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

De Besturenraad noemt de vrijheid van onderwijs ook in het kader van segregatie. Het is volgens de protestants-christelijke koepel niet zo dat het bestaan van witte en zwarte scholen samenhangt met het bestaan van artikel 23.

VOS/ABB ziet die link wel degelijk, omdat er helaas nog altijd scholen voor bijzonder onderwijs zijn die op grond van religieuze argumenten allochtone leerlingen weigeren. Dit staat de ontmoeting van leerlingen met diverse achtergronden in de weg.

Op de homepage van de Besturenraad kunt u meer berichten lezen die in het teken staan van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.