Besturenraad: schoolleiders kritisch over inspectie

De Inspectie van het Onderwijs hecht te veel waarde aan de toetsresultaten van de school. Dat zegt 87% van de schoolleiders die hebben gereageerd op een peiling van de Besturenraad. Lees verder

De Besturenraad voor protestants-christelijk primair en voortgezet onderwijs meldt dat veel schoolleiders vinden dat de inspectie te veel een controleur is geworden en geen goede partner is voor innovaties en vernieuwingen op scholen. Een grote minderheid van de respondenten (41 procent) vindt dat de inspectie zijn of haar school niet eerlijk beoordeelt. Bij veel schoolleiders overheerst volgens de Besturenraad het gevoel dat de inspectie geen oog meer heeft voor het verhaal achter de resultaten.

Ook zou de inspectie zich te veel richten op meetbare cijfers, terwijl onderwijs meer is dan cognitieve vakken. Er zou te weinig aandacht zijn voor expressie en wereldoriĆ«ntatie. Het publiceren van een lijst met zeer zwakke scholen valt bij iets meer dan de helft van de deelnemers aan de peiling heel slecht. Dit zou die scholen niet helpen om er weer bovenop te komen. De grote verantwoordingsplicht leidt ook tot de nodige frustraties.

De uitslag van de ledenpeiling, waaraan 320 mensen meededen, was voor de Besturenraad aanleiding een brief te sturen aan de inspectie.

Peiling lijkt gekleurd
VOS/ABB herkent in de resultaten van de peiling een algemeen heersend gevoel dat het werk van de inspectie een grondige bijsturing vereist. De indruk ontstaat ook dat de peiling op dit algemene gevoel gebaseerd is, waardoor de resultaten op zijn minst gekleurd zijn.

VOS/ABB vindt het van belang om op basis van objectiviteit en wederzijdse consultatie het werk van de inspectie te optimaliseren. Daarom zit VOS/ABB in een overleggroep met de inspectie. Het is essentieel om met alle partners, inclusief de inspectie, de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk maken. Daarbij heeft VOS/ABB als landelijke belangenbehartiger specifiek oog voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De resultaten van de peiling en de brief van de Besturenraad kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen