Besturenraad groot voorstander openbaar onderwijs

Voorzitter Wim Kuiper van de protestants-christelijke Besturenraad betoont zich in zijn blog een enthousiast pleitbezorger voor openbaar onderwijs. VOS/ABB is blij dat door een leidende figuur in het christelijk onderwijs zo wordt benadrukt dat juist de openbare school onmisbaar is voor in alle opzichten gezonde samenleving op basis van waarden en normen en wederzijds respect.

Bij wet is geregeld dat de openbare basisschool de mogelijkheid tot specifiek godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs biedt als ouders daarom vragen. VOS/ABB wijst erop dat scholen ouders hierover moeten informeren, zoals ook in de wet is vastgelegd. Uit recent onderzoek blijkt dat nog niet alle openbare basisscholen hier even helder over zijn. Kuiper vindt dit net als VOS/ABB jammer, omdat leerlingen ook op het vlak van levensbeschouwing en godsdienst goed moeten worden toegerust. Dat is dan ook de reden waarom VOS/ABB pleit voor bredere aandacht in het openbaar onderwijs voor diverse levensbeschouwingen en godsdiensten.

Het bijzondere van het openbaar onderwijs is juist dat levensbeschouwing en godsdienst er op basis van de gelijkwaardigheid aan bod komen. Dit staat in het teken van de kernwaarden van openbaar onderwijs, waarin staat dat de openbare en algemeen toegankelijke school op basis van wederzijds respect en waarden en normen openstaat voor elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond. Uit de blog van protestants-christelijke Kuiper blijkt dat hij juist dit zo waardeert in het openbaar onderwijs.

Openbare en algemeen toegankelijke scholen die ondersteuning willen voor een waarde(n)volle implementatie van levensbeschouwelijke en godsdienstig onderwijs, kunnen hiervoor contact opnemen met senior-beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl