Besturenraad tegen algemene acceptatieplicht

De Besturenraad noemt het initiatiefwetsvoorstel voor algemene acceptatieplicht slechts symboolpolitiek en vindt de grondwettelijke mogelijkheid om leerlingen te weigeren op levensbeschouwelijke gronden principieel juist. Lees verder

In een opiniestuk in de Volkskrant van 13 april schrijven de adviseurs Wouter van den Berg en José van Egmond van de protestants-christelijke belangenbehartiger voor bestuur en management dat het voorstel van onder meer de PvdA niets zou oplossen.

De twee adviseurs onderbouwen hun kritiek door de stellen dat nog maar weinig bijzondere scholen leerlingen zouden weigeren. Opmerkelijk is dat zij zich afvragen of segregatie een wel een maatschappelijk probleem is. Ook stellen zij de vraag hoe verkeerd het is als mensen slechts willen omgaan met gelijkgestemden.

Ook vinden Van den Berg en Van Egmond dat het initiatiefwetsvoorstel alleen maar een principiële kwestie is die niet het belang van het onderwijs zou dienen. Het bijzonder onderwijs moet volgens hen de wettelijke mogelijkheid behouden om leerlingen te weigeren.

Standpunt VOS/ABB
VOS/ABB is wel voorstander van de voorgestelde algemene acceptatieplicht, als modernisering van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Zie daarvoor het commentaar ‘Acceptatieplicht: belangrijk principe!’ van VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen in de rechterkolom van dit bericht. Daar vindt u ook het opiniestuk van de Besturenraad.

Bijlagen