Bestuur openbare scholen naar stadsdeel Nieuw-West

Het bestuur van de Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) voor openbaar primair onderwijs gaat over naar het dagelijks bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Het stadsdeel meldt dat dit te maken heeft met de onzekere financiële situatie bij STWT. Lees verder

Nieuw-West meldt dat drie personen volmacht hebben gekregen om namens het dagelijks bestuur van het stadsdeel plaats te nemen in het bestuur van STWT. Aanleiding is de onzekere financiële situatie en het ontbreken van een meerjarenbegroting bij de overkoepelende stichting van 15 openbare scholen. Doel van de ingreep, zo meldt het stadsdeel, is de bedrijfsvoering bij STWT op orde te brengen en het dreigende tekort op het meerjarenonderhoudsplan terug te dringen.

Aanvankelijk stemde het stichtingsbestuur van STWT in met het voorstel van stadsdeelwethouder Ronald Mauer (D66) van Onderwijs om het stichtingsbestuur te versterken met vertegenwoordigers van het stadsdeel. Kort daarna besloten twee bestuursleden zich terug te trekken. Hierdoor gaat het bestuur van de stichting STWT automatisch over naar het dagelijks bestuur van het stadsdeel.