Bestuur VO-raad in lastig parket na steun Amarantis

Het bestuur van de VO-raad vindt het moeilijk uit te leggen waarom de sectororganisatie de noodlijdende onderwijsgroep Amarantis moet steunen. Dat bleek vrijdag tijdens een bijeenkomst, waarop leden van de sectororganisatie veel kritiek uitten op het voorgenomen besluit om voor 5 miljoen euro garant te staan. Lees verder

De VO-raad meldt op zijn website dat de bijeenkomst bedoeld was om informatie te verstrekken, vragen te beantwoorden en met elkaar van gedachten te wisselen als voorbereiding op de uiteindelijke besluitvorming. De voorgenomen garantstelling van 5 miljoen euro is bedoeld om de vo-scholen van Amarantis in Almere open te houden en voor een sociaal plan voor medewerkers van de onderwijsgroep die door financieel wanbeheer hun baan zullen verliezen.

Op de bijeenkomst, die werd bijgewoond door circa 70 leden, was veel kritiek op het voorgenomen besluit van het bestuur. De leden vinden het vooral een taak van de minister van OCW om mee te betalen en niet van de sector, zo schrijft de VO-raad. Bovendien is men bang voor een mogelijke precedentwerking.

Het bestuur van de VO-raad toonde op de bijeenkomst begrip voor de kritiek en, zo meldt de sectororganisatie, 'vindt het zelf ook moeilijk uit te leggen dat de sector moet meebetalen voor een school die zijn zaken niet op orde blijkt te hebben'. Maar het bestuur zei ook dat de scholen een verantwoordelijkheid naar elkaar hebben. 

Die verantwoordelijkheid is er in wettelijk zin voor het voortgezet onderwijs niet, terwijl die er in het middelbaar beroepsonderwijs wel is (op grond van artikel 5a.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs). Dat is de reden waarom de MBO Raad het minder moeilijk heeft dan de VO-raad om de steun aan Amarantis, met vooral mbo-instellingen, tegenover de leden te verantwoorden. 

Tijdens de bijeenkomst gaven ook bewindvoerder Marcel Wintels van Amarantis en vertegenwoordigers van het ministerie van OCW een (korte) toelichting.

Het bestuur van de VO-raad heeft toegezegd dat als het voorgenomen besluit gehandhaafd blijft, dit voorgelegd wordt in een extra algemene ledenvergadering. Waarschijnlijk is deze extra vergadering in de week na de meivakantie. De exacte datum volgt nog. De locatie wordt de Jaarbeurs in Utrecht.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.