Het bestuur van VOS/ABB heeft het geconsolideerd financieel jaarverslag over 2021 goedgekeurd. Op 6 juli wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de de algemene ledenvergadering van VOS/ABB.

Leden van VOS/ABB kunnen het geconsolideerd financieel jaarverslag en de publieksversie van het jaarverslag over 2021 inzien:

Op voorwaarde van goedkeuring door de algemene ledenvergadering zullen deze documenten op 6 juli via deze website openbaar worden gemaakt.

Aanmelden voor ALV

Als u bestuurder of directeur bent van een organisatie die lid is van VOS/ABB, kunt u zich voor de ALV op woensdag 6 juli van 16.00 tot 17.30 uur online aanmelden. Voor meer informatie over de ALV neemt u contact op met directie- en bestuursondersteuner Karin Peters: 06 – 51752417, kpeters@vosabb.nl.

De ALV op 6 juli wordt een korte zakelijke bijeenkomst. Op woensdag 9 november volgt de uitgebreide algemene ledenvergadering, waaraan altijd een inhoudelijk programma wordt gekoppeld. Meer informatie over de ALV op 9 november volgt nog.

Deel dit bericht: