Bestuur wil besparen door kantoorpand te verhuren

Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe (OBoMD) wil in het kader van een efficiencyslag het eigen kantoorpand verhuren. Als er een huurder komt, kan er 30.000 euro per jaar worden bespaard. Lees verder

Interim-directeur Jos van Kimmenaede van OBoMD vertelt dat hij er alles aan wil doen om de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. Om dat te bewerkstelligen, wil de stichting onder meer het relatief kostbare kantoor van het stafbureau in Beilen verhuren. ‘Het pand is te duur en te groot. Als we moeten bezuinigen, dan moeten we dat op elk niveau doen’, aldus Van Kimmenaede.

Als het kantoorpand kan worden verhuurd, bespaart dat jaarlijks ongeveer 30.000 euro. Het stafbureau zal worden gehuisvest in een schoolgebouw, waar als gevolg van een daling van het leerlingenaantal ruimte is ontstaan.

Bezuinigingen
OBoMD voelt de gevolgen van de landelijke bezuinigingen. Zo krijgt de organisatie 160.000 euro per jaar minder binnen als gevolg van de bezuiniging op het budget voor bestuur en management (B&M), die ex-staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW in 2009 doorvoerde.

Ook de aangekondigde bezuiniging op de invoering van passend onderwijs zal, net als elders in het land, negatieve invloed hebben op het beschikbare budget. Van Kimmenaede heeft hierover onlangs namens OBoMD en samen met vertegenwoordigers van andere Drentse schoolbesturen een protestbrief gestuurd aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW (zie gerelateerd nieuwsbericht in de rechterkolom).

‘Normaal’ niveau
Van Kimmenaede legt uit dat hij los van de bezuinigingen ook voor de taak staat om binnen de begroting de uitgaven weer op een ‘normaal’ niveau te brengen. De afgelopen tweeënhalf jaar is er op materieel, personeel en pedagogisch-didactisch gebied veel geld geïnvesteerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Dat was nodig om het aantal (zeer) zwakke scholen binnen het bestuur terug te dringen. De investeringen hebben hun vruchten afgeworpen, omdat van de destijds vijf (zeer) zwakke scholen en nu nog maar twee niet aan de inspectie-eisen voldoen.

‘We hebben investeringen naar voren gehaald, en dat betekent dat we nu in de goede zin van het woord de broekriem weer moeten aanhalen. We moeten weer een gezonde balanspositie vinden. Daarbij vind ik dat we onszelf ook een spiegel moeten voorhouden, om te zien of we onze organisatie efficiënter kunnen inrichten.’

Van Kimmenaede benadrukt dat het ondanks de financiële krapte tot nu toe gelukt is om de gemiddelde groepsgrootte van 17 leerlingen te handhaven.