Bestuur zeer zwakke school moet ouders informeren

Als de Inspectie van het Onderwijs constateert dat een school zeer zwak is, moet het bestuur de ouders hierover informeren. De staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW hebben de Tweede Kamer schriftelijk laten weten dat de informatieplicht wordt toegevoegd aan het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Lees verder

Het bestuur van een zeer zwakke school moet het inspectierapport in voor de ouders begrijpelijke taal omzetten. De publieksvriendelijke variant van het inspectierapport moet vervolgens aan de ouders worden toegestuurd. Als het bestuur dit niet doet, zal de inspectie de ouders actief informeren.

De Inspectie van het Onderwijs krijgt bovendien de mogelijkheid om via de eigen website ouders een e-mail of sms te sturen, zodra er nieuwe informatie over de school van hun kind beschikbaar is. Met de maatregelen willen Dijksma en Van Bijsterveldt de positie van ouders in het onderwijs versterken.

Meer informatie staat in een brief over deze maatregel van de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer. Deze brief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen