Bestuurders zwakke scholen niet over één kam scheren

Algemene maatregelen tegen bestuurders die zwakke scholen onder zich hebben, schieten hun doel voorbij. Het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor dergelijke scholen, zegt op zich nog niets over hun functioneren. Dat is de reactie van adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB op de aanvraag voor een vervolgadvies die staatssecretaris Sander Dekker van OCW bij de Onderwijsraad indient naar aanleiding van een conflict tussen de gemeente Amsterdam en de Stichting voor Islamitisch Onderwijs (SIO).

Het conflict gaat over de eis van SIO dat de gemeente Amsterdam voor huisvesting moet zorgen. Voormalig minister Marja van Bijsterveldt van OCW gaf de stichting in 2011 toestemming om in de hoofdstad weer een islamitische school voor voortgezet onderwijs op te richten.

Het college van B&W van Amsterdam vreest dat de op te richten school een voortzetting wordt van het Islamitisch College Amsterdam (ICA). Deze school stond slecht bekend vanwege stelselmatig achterblijvende prestaties. In 2010 besloot het ministerie van OCW de bekostiging van het ICA stop te zetten, waarna de school failliet ging.

Geen extra voorwaarden
Afgelopen juli bracht de Onderwijsraad op verzoek van het college van B&W van Amsterdam een advies uit over de huisvestingsaanvraag van SIO. Samengevat komt het advies erop neer dat de gemeente Amsterdam aan SIO geen extra voorwaarden mag stellen op het gebied van onderwijskwaliteit en bestuurskracht.

De Onderwijsraad vindt in algemene zin wel dat bestuurders die aan het hoofd hebben gestaan van een school met onderwijs waarvan de kwaliteit ondermaats was, niet zomaar een nieuwe school zouden moeten kunnen beginnen. Er zouden regels moeten komen om ‘draaideurconstructies’ te voorkomen. Het vervolgadvies dat Dekker wil, zou hierover moeten gaan.

Symboolpolitiek
Het gevaar ligt op de loer, zo stelt adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB, dat er algemene maatregelen komen die alle schoolbestuurders kunnen dwarsbomen. Het feit dat een bestuurder verantwoordelijk is of was voor een zwakke school, wil volgens hem nog niet zeggen dat die bestuurder slecht functioneert of functioneerde. ‘Het hoeft ook helemaal niet te betekenen dat die bestuurder laakbaar heeft gehandeld. Het is mijns inziens dan ook vooral symboolpolitiek als er algemene wetgeving wordt opgesteld vanwege één exceptioneel geval’, aldus Bloemers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl