Bestuurlijke boete als school verzuim niet meldt

Vanaf 1 januari kan de Inspectie van het Onderwijs een bestuurlijke boete opleggen als een school de Leerplichtwet overtreedt. Lees verder

Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders) en het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. 

Doet een school dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de inspectie. Die kan de school dan een bestuurlijke boete opleggen.

Klik hier voor meer informatie op de website van de inspectie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl