Bestuurlijke fusie: SP snapt er niets van

De SP laat met Kamervragen zien niets te snappen van bestuurlijke fusies. De Kamerleden Jasper van Dijk en Manja Smits schrijven aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW dat er als gevolg van een mogelijke fusie in Het Gooi ‘een school van 5500 leerlingen’ kan ontstaan, hetgeen een volstrekt karikaturaal beeld van het fusieplan is. Lees verder

De SP is een van de partijen die altijd hamert op de menselijke maat in het onderwijs, zonder daarbij onderscheid te maken tussen school- en bestuursomvang. De vragen van Van Dijk en Smits moeten in het kader hiervan worden gezien. Het gaat concreet om de voorgenomen fusie van de bij VOS/ABB aangesloten stichtingen Basisonderwijs Gooi en Eemland en Primair voor Openbaar Basisonderwijs Gooi-Zuid en Vechtstreek.

De twee SP’ers willen van staatssecretaris Dijksma weten hoe zij denkt over de mogelijkheid dat er als gevolg van de voorgenomen fusie ‘een school van 5500 leerlingen’ ontstaat. Het mag duidelijk zijn dat er in het gebied waar de huidige twee stichtingen voor openbaar primair onderwijs actief zijn niet slechts één openbare basisschool met 5500 leerlingen overblijft. Het betreft nadrukkelijk een bestuursfusie.

De SP wil in het kader van de fusietoets dat Dijksma er bij de twee Gooise besturen op aandringt het fusieproces voorlopig stop te zetten. Daarbij gebruikt de partij het argument als zou de (G)MR niet tijdig en onvolledig over het fusieplan zijn geïnformeerd.

Fusie vmbo’s in Utrecht
Van Dijk en Smits hebben ook Kamervragen gesteld over het besluit om het openbare Vader Rijn College en het openbare Centraal College in Utrecht samen te voegen. Het gaat om twee vmbo’s, die onder het bij VOS/ABB aangesloten bestuur NUOVO vallen. De fusie past in het kader van het ‘Aanvalsplan Utrechts vmbo’, dat erop gericht is de kwaliteit van het vmbo in de stad Utrecht te verbeteren.

De SP vraagt aan Dijksma hoe deze fusie in het voortgezet onderwijs zich volgens haar verhoudt tot het voornemen voor de fusietoets.

Klik hier voor de Kamervragen van de SP.