Bestuurlijke ondersteuning

Het verzelfstandigde bestuur over het openbaar onderwijs is verantwoordelijk voor inhoud en organisatie van administratieve en bestuurlijke ondersteuning. Het schoolbestuur kan deze ondersteuning zelf regelen door personeel al of niet over te nemen van het gemeentebestuur. Maar het is ook mogelijk deze diensten (geheel of gedeeltelijk) bij derden in te kopen. Lees verder

Om hierin een goede keuze te kunnen maken,  moet duidelijk zijn welke ondersteuningstaken noodzakelijk zijn en welke omvang zij redelijkerwijs moeten hebben. Het volgende document gaat in op deze vragen. Voorts is een model voor statuten van een centrale dienst toegevoegd om ondersteuning in een aparte rechtspersoon te bundelen.

  1. Normering ondersteuning bestuur en management (nog niet gereed)
  2. Model statuten stichting centrale dienst