Bestuurlijke schaalvergroting: motieven

Besturen kunnen op verschillende manieren samenwerking met elkaar aangaan of al bestaande samenwerking verstevigen. Uiteindelijk kan men beslissen het bevoegd gezag van de school of scholen over te dragen (bestuurlijke fusie). Lees verder

Bijgaande artikelen gaan nader in op de motieven om bestuurlijk samen te werken en mogelijke vormen van samenwerking. De notitie federatieve samenwerking gaat over de wijze waarop besturen kunnen samenwerken zonder een bestuurlijke fusie aan te gaan. Ten slotte is een model van een federatieve stichting bijgevoegd.

  1. Motieven voor bestuurlijke schaalvergroting
  2. Heroriƫntatie op bestuurlijke organisatie en schaal
  3. Notitie federatieve samenwerking
  4. Modelstatuten federatieve stichting