Bestuursbureaus door bezuinigingen in de knel

De professionaliteit en de kwaliteit van de schoolbesturen in het primair onderwijs zijn de laatste jaren toegenomen, terwijl de schoolbesturen daar niet meer geld aan uitgeven. Het schrappen van het budget voor bestuur en management uit de lumpsumfinanciering en andere miljoenenbezuinigingen zetten de kwaliteit nu fors onder druk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de PO-Raad. Lees verder

Bureau ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen deed in opdracht van de PO-Raad onderzoek naar de efficiency van schoolbesturen in het primair onderwijs. Het blijkt dat 3,7 procent van de totale begroting wordt besteed aan bestuur en management (B&M). De situatie ten opzichte van 2006 is hiermee nauwelijks veranderd.

Over het algemeen zijn de meningen over de bestuursbureaus positief, zo blijkt uit het onderzoek. Ze nemen de scholen veel werk uit handen, zodat schoolleiders en leerkrachten hun tijd aan het onderwijs zelf kunnen besteden.

De onderzoekers constateren echter ook dat door het schrappen van het budget B&M (90 miljoen euro) uit de lumpsumfinanciering de bestuursbureaus gemiddeld 30 procent minder te besteden hebben. Deze en andere bezuinigingen gaan volgens hen hoe dan ook ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening en in het verlengde daarvan van het onderwijs.

Resultaten onderzoek helaas weinig verrassend
De aankondiging op Prinsjesdag 2009 dat het budget B&M in het primair onderwijs zou worden geschrapt, was voor VOS/ABB direct aanleiding om in Den Haag hard aan de bel te trekken. Een uitgebreide lobby bij de Tweede Kamer kon echter niet voorkomen dat deze bezuiniging werd doorgevoerd.

Toenmalig OCW-staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) zei dat er móest worden bezuinigd en dat zij expres koos voor het budget B&M, omdat ze op die manier het primaire proces zou kunnen ontzien. Uit het onderzoek van ITS komt nu duidelijk naar voren waar VOS/ABB toen al voor waarschuwde: besparen op B&M brengt indirect een aantasting van de onderwijskwaliteit met zich mee.

Dijksma wilde daar toen absoluut niet naar luisteren, ook niet toen ze daar door VOS/ABB en verscheidene bij VOS/ABB aangesloten besturen op werd gewezen. De oud-staatssecretaris weigerde destijds zelfs een werkbezoek aan een stafbureau te brengen om zich goed te laten informeren, hetgeen VOS/ABB haar nog steeds ernstig kwalijk neemt.

Het is triest te constateren dat het primair onderwijs nu aantoonbaar met de gevolgen van haar zogenaamd onderwijsvriendelijke bezuiniging zit.

Het onderzoeksrapport kunt u downloaden uitde rechterkolom.

Bijlagen