Bestuurscrises: zelfreinigend vermogen is groot

Het is aan de onderwijssector zelf om interne bestuurlijke processen te verbeteren. Dat stelt de VO-raad als reactie op een pleidooi van minister Marja van Bijsterveldt van OCW om het bestuur van grote onderwijsorganisaties anders in te richten dan nu het geval is. Lees verder

Directe aanleiding voor het pleidooi van de minister zijn de problemen bij de scholengroep Amarantis. Deze mega-organisatie raakte als gevolg van wanbestuur op de rand van de afgrond. De VO-raad zag zich, tegen de zin van veel leden in, genoodzaakt om voor 5 miljoen euro garant te staan. Dit was nodig om te voorkomen dat het doek voor Amarantis zou vallen en duizenden studenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs op straat zouden komen te staan.

De VO-raad benadrukt dat het zelfreinigend vermogen van de sector groot is. Volgens de sectororganisatie voor het voortgezet oderwijs moet de juridische en financiële kennis van bestuurders worden verbeterd. 'Daarnaast is het besef aanwezig dat de interne check and balances voor verbetering vatbaar zijn. De tegenspraak moet beter georganiseerd worden. Ook daarvoor worden op dit moment voorstellen besproken', zo staat op de website van de VO-raad.

De sectororganisatie stelt ook dat het niet altijd een oplossing van de problemen is om grote onderwijsorganisaties op te knippen in kleinere eenheden, zoals in de politiek wel wordt gesuggereerd. 'Grote instellingen staan net zo goed in voor de bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit als kleinere instellingen.'

Bestuurlijke problemen spelen ook in het primair onderwijs. Een voorbeeld is het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, dat zowel scholen voor primair als voortgezet onderwijs bedient. Na een zeer kritisch rapport over het functioneren van het bestuur, stelt een bewindvoerder nu orde op zaken. Een commissie onder leiding van Job Cohen moet de gemeente Rotterdam adviseren over andere bestuurlijke verhoudingen tussen het verzelfstandigde BOOR en de gemeente.