Bestuurscrisis bij openbaar onderwijs Rotterdam

Het algemeen bestuur van de stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam is opgestapt. Het besluit heeft te maken met de bouwfraude binnen de stichting. Het college van B&W heeft een nieuwe toezichthouder aangesteld. Lees verder

Het besluit van het algemeen bestuur van BOOR volgt op de mededeling van wethouder Jantine Kriens (PvdA), die onder meer financiën en bestuur & organisatie in haar portefeuille heeft, dat zij de voorzitter van het algemeen bestuur heeft vervangen wegens gebrek aan vertrouwen.

De nieuwe toezichthouder die namens het college door de PvdA-wethouder is aangesteld, is haar partijgenoot en Zuid-Hollandse oud-gedeputeerde Hans van der Vlist. Van 2007 tot 2010 was hij secretaris-generaal van het ministerie van VROM.

Naar aanleiding van de maatregel van de wethouder, heeft algemeen bestuurslid Burgh de Rave per brief aan de Rotterdamse gemeenteraad laten weten dat hij opstapt. Als reden noemt hij dat het besluit van Kriens duidelijk maakt dat er kennelijk geen vertrouwen meer is in het gehele algemeen bestuur.

Fraude en vernietigende evaluatie
De bestuurscrisis heeft te maken met het nog steeds lopende onderzoek naar bouwfraude binnen BOOR en met een evaluatierapport over het functioneren van het bestuur van de onderwijsstichting. Het onderzoek naar fraude concentreert zich op een medewerker die verantwoordelijk was voor bouwzaken. Hij wordt ervan verdacht jarenlang gemeenschapsgeld, dat voor het openbaar onderwijs bestemd was, achterover te hebben gedrukt. In deze zaak zijn diverse aanhoudingen verricht.

Daarnaast heeft de gemeente het functioneren van de Stichting BOOR laten evalueren. Daarbij is gelet op de rol van het college van B&W, de gemeenteraad, het algemeen bestuur en het tweekoppige dagelijks bestuur. De conclusies in het evaluatierapport zijn buitengewoon kritisch of beter gezegd: vernietigend.

Zo is niet helder wat de onderlinge verhoudingen zijn tussen de gemeente en de Stichting BOOR, heeft het algemeen bestuur onvoldoende toezicht gehouden en beschikt het college van bestuur onder leiding van voorzitter Wim Blok over onvoldoende kracht om initiatieven om te zetten in resultaten. Ook de financiële bedrijfsvoering, het risicomanagement en de informatievoorziening binnen BOOR zijn niet in orde, zo concluderen de onderzoekers.

Dagelijks bestuur blijft zitten?
De huidige bestuurscrisis treft tot nu toe alleen het algemeen bestuur, dat niet meer het vertrouwen had van wethouder Kriens. Het lijkt er vooralsnog op dat het dagelijks bestuur van de Stichting BOOR, dat wordt gevormd door voorzitter Blok en bestuurslid Jan Rath, niet hoeft af te treden.

Zie voor meer informatie over de bouwfraude bij BOOR de gerelateerde berichten in de rechterkolom. Daar vindt u ook de brief waarmee bestuurslid De Rave bekendmaakt dat hij opstapt en het evaluatierapport over het functioneren van de verzelfstandigde stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs.

Klik hier voor een bericht op de website van BOOR over het aftreden van het algemeen bestuur.

Klik hier voor berichtgeving door RTV Rijnmond.

Bijlagen