Bestuursvormen voor de school

De brochure ‘Bestuursvormen voor de school’ is uitgebracht omdat steeds meer schoolbesturen zich oriënteren op vergroting van de bestuurlijke schaal. Dit met het oog op de te verwachten invoering van lumpsum financiering. Lees verder

Het boekje geeft een overzicht van verschillende bestuursvormen en de kenmerken daarvan. Daarnaast staat er praktische informatie in over zaken als de bruidsschatregeling en de wet dualisering gemeentebestuur. In een serie interviews komen mensen aan het woord die al ervaring hebben met bestuursvormen als de openbare rechtspersoon, de bestuurscommissie ex artikel 83, de stichting openbaar onderwijs en de stichting samenwerkingsbestuur.

‘Bestuursvormen voor de school’ wordt samen met de eerstvolgende nieuwsbrieven naar de leden verstuurd. VOS/ABB-leden kunnen ook de digitale versie van het boekje downloaden onder publicatie info. Voor persoonlijke begeleiding bij uw eigen proces tot bestuurlijke schaalvergroting kunt u via onderstaand adres contact opnemen met onze consultants.

Bijlagen