Bestuursvrijheid openbaar onderwijs in gevaar

De voorzieningenrechter in Roermond heeft bepaald dat het bestuur van de stichting Akkoord! PO mag worden ontslagen. VOS/ABB is zeer verontrust door deze uitspraak, omdat die de bestuursvrijheid van verzelfstandigde stichtingen voor openbaar onderwijs in het hele land in gevaar brengt. Lees verder

In juli werd bekend dat de toezichthoudende instantie GOTPOO van de Noord-Limburgse gemeenten waar Akkoord! PO actief is, het bestuur van deze stichting voor openbaar primair onderwijs heeft ontslagen. Als reden werd aangegeven dat het bestuur weigerde een onderzoek in te stellen naar het functioneren van de algemeen directeur. De weigering om aan het onderzoek mee te werken, hing samen met de eis dat het per se op voorwaarden van de toezichthouders moest worden uitgevoerd.

Hek van de dam
‘Nu de weigering door de voorzieningenrechter als legitieme reden voor ontslag van het bestuur wordt gezien, lijkt het hek van de dam’, zegt verenigingssecretaris Ritske van der Veen van VOS/ABB. ‘Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat gemeenten, ook elders in het land, de zelfstandige positie van het openbaar onderwijs verder kunnen uithollen.’

‘Het is bovendien schrijnend", zo vervolgt Van der Veen, ‘dat lokale bestuurders in Amsterdam en Helmond en ook de staatssecretaris van OCW zich in bochten moeten wringen om belabberde besturen van bijzonder onderwijs aan te pakken, terwijl het prima presterende bestuur van de openbare stichting Akkoord! PO zomaar bij het grofvuil kan worden gezet.’ Hiermee verwijst Van der Veen naar de gang van zaken rond twee omstreden besturen voor islamitisch onderwijs.

Groeien en bloeien
De algemeen directeur en het bestuur van Akkoord! PO hebben zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet om van deze organisatie een in alle opzichten groeiende en bloeiende stichting voor openbaar primair onderwijs te maken. Deze stichting vervult in Noord-Limburg een onmisbare rol. Belangrijk signaal van de positieve waardering is dat Akkoord! PO in een regio met bevolkingsafname nog steeds meer leerlingen blijft trekken. Dat is niet voor niets: de onderwijskwaliteit is zeer goed, er heerst grote tevredenheid onder de ouders en het personeel en Akkoord! PO is financieel kerngezond.

Van der Veen benadrukt dat VOS/ABB er bij de landelijke politiek met de grootst mogelijke kracht op zal aandringen de positie van besturen in het openbaar onderwijs aanzienlijk te verstevigen en aan mogelijke willekeur van lokale toezichthouders een einde te maken. Tevens bekijkt VOS/ABB met de bruusk verwijderde ex-bestuursleden van Akkoord! PO welke verdere juridische stappen nodig zijn om deze onwenselijke en gevaarlijke ontwikkeling een halt toe te roepen.

Klik hier voor de berichtgeving over deze kwestie op de website van Binnenlands Bestuur.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl