Bestuursvrijheid openbaar onderwijs uitgehold

De positie van verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs wordt ernstig bedreigd, nu de voorzieningenrechter in Roermond heeft bepaald dat een aantal Noord-Limburgse gemeenten als toezichthouder het bestuur van Akkoord! PO mag ontslaan. Het omstreden ontslag hangt louter samen met de weigering van het bestuur van deze stichting voor openbaar primair onderwijs om een onderzoek in te stellen naar het functioneren van de algemeen directeur. Deze weigering volgde op de onredelijke eis dat het onderzoek per se moest plaatsvinden op voorwaarden van de vooringenomen gemeentelijke toezichthouders. Lees verder

“Nu de weigering door de voorzieningenrechter als legitieme reden voor ontslag van het bestuur wordt gezien, lijkt het hek van de dam”, zegt verenigingssecretaris Ritske van der Veen van VOS/ABB, de landelijke vereniging die de belangen behartigt van het bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. “Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat gemeenten, ook elders in het land, de zelfstandige positie van het openbaar onderwijs verder kunnen uithollen.”

”Het is schrijnend”, zo vervolgt Van der Veen, “dat lokale bestuurders in Amsterdam en Helmond en ook de staatssecretaris van OCW zich in bochten moeten wringen om belabberde besturen van bijzonder onderwijs aan te pakken, terwijl het prima presterende bestuur van de openbare stichting Akkoord! PO zomaar bij het grofvuil kan worden gezet.” De algemeen directeur en het bestuur van Akkoord! PO hebben zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet om van deze organisatie een in alle opzichten groeiende en bloeiende stichting voor openbaar primair onderwijs te maken. Deze stichting vervult in Noord-Limburg een onmisbare rol. Belangrijk signaal van de positieve waardering is dat Akkoord! PO in een regio met bevolkingsafname nog steeds meer leerlingen blijft trekken. Dat is niet voor niets: de onderwijskwaliteit is zeer goed, er heerst grote tevredenheid onder de ouders en het personeel en Akkoord! PO is financieel kerngezond.

Van der Veen benadrukt dat VOS/ABB er bij de landelijke politiek met de grootst mogelijke kracht op zal aandringen de positie van besturen in het openbaar onderwijs aanzienlijk te verstevigen en aan mogelijke willekeur van lokale toezichthouders een einde te maken. Tevens bekijkt VOS/ABB met de bruusk verwijderde ex-bestuursleden van Akkoord! PO welke verdere juridische stappen nodig zijn om deze onwenselijke en gevaarlijke ontwikkeling een halt toe te roepen.

Noot voor redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ritske van der Veen, verenigingssecretaris VOS/ABB (06-22939677).