Betaalritme samenwerkingsverbanden

VOS/ABB krijgt geregeld vragen over het betalingsritme van samenwerkingsverbanden in relatie tot de liquiditeitsbegroting. Dit was aanleiding voor senior beleidsmedewerker Geke Lexmond om hier een verhelderend artikel over te schrijven. Lees verder

In het artikel gaat Lexmond onder meer in op de budgettaire percentages die samenwerkingsverbanden in de loop van het jaar krijgen toegekend en het eigen betaalritme van het budget voor bestuur en management. Ze noemt ook de bedragen per leerling die samenwerkingsverbanden toegekend krijgen.

Lexmond benadrukt in het artikel dat samenwerkingsverbanden rekening moeten houden met de variatie in kosten in de loop van het jaar. Ze noemt de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld. De toekenning van het budget houdt daar met 12 maandelijkse termijnen geen rekening mee.

Het volledige artikel staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen