Beter af met kosteloos onderwijs

Schoolboeken zijn duur en de vraag is wie dat moet betalen. VOS/ABB wil kosteloos onderwijs. Dat vereist dat de scholen voor voortgezet onderwijs, met een budget van de overheid, zelf de boeken kopen. Dat leidt tot normale marktverhoudingen, lastenverlichting en kostenbeheersing. Bovendien past het in een waardevolle toekomstvisie, zegt VOS/ABB-adviseur Ben Verheijen. Lees verder

Hij was aan de vooravond van het Kameroverleg over deze kwestie gastspreker in het Educafé van de Groep Educatieve Uitgeverijen. Verheijen vindt de huidige marktsituatie met pseudo-vragers (scholen) en kostenafwenteling op ‘gebonden gebruikers’ (ouders) niet meer actueel en zelfs ongewenst omdat de kosten van schoolboeken per school erg uiteen lopen.

Als de scholen zelf hun boeken inkopen, zullen ze hun keuzes zorgvuldig afwegen om de kosten beheersbaar te houden. Ook de volumecomponent speelt een positieve rol. Ten slotte kunnen scholen krachtiger optreden tegenover de uitgevers dan de individuele ouder.

De overheid kan de kosten beperken door naar Engels voorbeeld geen btw meer te heffen op schoolboeken. Veel schoolboeken bevatten een cd-rom en vallen daardoor in het hoge btw-tarief van 19 procent.  Scholen werken ook steeds  vaker met softwarelicenties, die lastig zijn door te berekenen aan ouders.

De overstap naar kosteloos onderwijs kost uiteraard geld. Het budget van de scholen moet omhoog. VOS/ABB doet een dringend beroep op de politiek om hieraan mee te werken. Funderend onderwijs is in principe een publieke zaak en hoort daarom door de overheid bekostigd te worden.