Beter onderwijs? Schaf de democratie af!

De democratisering van de maatschappij heeft ertoe bijgedragen dat het onderwijs er kwalitatief op achteruit is gegaan. De Leidse hoogleraar Andreas Kinneging pleit daarom voor een terugkeer naar aristocratische normen, zoals discipline en hiërarchie. Lees verder

Kinneging leverde een bijdrage aan een congres van de Christelijke Hogeschool in Ede. Hij bewerkte zijn bijdrage voor het Reformatorisch Dagblad. In zijn bijdrage zoekt de conservatieve Leidse hoogleraar rechtsfilosofie naar oorzaken van de in zijn ogen afnemende onderwijskwaliteit. Hij vindt die oorzaken in de maatschappelijke omwentelingen in het jaar 1968 en de invoering van de Mammoetwet.

Tot 1968 was het Nederlandse onderwijs volgens hem nog van goede kwaliteit, maar toen vanaf dat jaar de democratisering van de samenleving doorzette, ging het volgens hem bergafwaarts. De Mammoetwet heeft daar als uitvloeisel van de democratisering volgens hem ook toe bijgedragen. Om het tij te keren, moet de samenleving volgens Kinneging weer aristocratische normen accepteren, zoals discipline en hiërarchie.

‘Men begrijpt wel dat leidinggeven een stuk eenvoudiger wordt als de maatschappelijke grondnormen waar iedereen van uitgaat niet vrijheid en gelijkheid zijn, maar discipline en hiërarchie. De grondnormen vrijheid en gelijkheid verdragen zich eigenlijk niet met het leidinggeven. Men ziet wel dat onderwijs geven aldus in democratische omstandigheden buitengewoon lastig wordt’, aldus Kinneging. Hij stelt met tevredenheid vast dat democratie van voorbijgaande aard zal zijn.

Leerlingen wegsturen!
De Leidse hoogleraar gaat in zijn bijdrage ook nadrukkelijk in op de identiteit van de christelijke scholen. Die is volgens hem, tegelijk met de democratisering, verwaterd. ‘Het is de kunst om op school een christelijke atmosfeer te scheppen. Daarvoor is uiteraard ook vereist dat de staat u de vrijheid laat leraren en leerlingen niet aan te nemen en weg te sturen die niet ten volle uw christelijke identiteit delen. Laten we hopen dat die vrijheid u niet met een beroep op de gelijkheid in de komende jaren zal worden afgenomen.’

Andreas Kinneging staat bekend als een aartsconservatief. In de jaren 90 werkte hij nog voor de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Hij was in 2000 een van de oprichters van de conservatieve Edmund Burke Stichting, die dicht bij het gedachtegoed van Geert Wilders staat. Kinneging kwam dit jaar in het nieuws, toen hij ervoor pleitte om alle journalisten te weren van het Binnenhof.