Betere samenwerking met jeugdhulpverlening

Een betere samenwerking met de jeugdhulpverlening maakt het voor scholen mogelijk om meer tijd te besteden aan het onderwijs. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW gezegd bij de presentatie van het programma Intensivering Kwaliteit Zorg- en Adviesteam (IKZ). Lees verder

De staatssecretaris maakte bekend dat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen om snel goede hulp te kunnen verlenen aan kinderen en jongeren met problemen. Ze zei ook dat scholen onder gemeentelijke regie wettelijk worden verplicht met de jeugdhulpverlening samen te werken. ‘Door betere samenwerking kan de school meer toekomen aan haar kerntaak, namelijk lesgeven’, aldus Van Bijsterveldt.

Samen met haar collega Sharon Dijksma en minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin zet Van Bijsterveldt in op één landelijk steunpunt voor zorgadviesteams, dat moet gaan samenwerken met ondersteuningstrajecten als passend onderwijs, veiligheid en de Centra voor Jeugd en Gezin. Dit moet leiden tot ontkokering van het jeugdbeleid.

Het IKZ-programma is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut, dat 21 locaties in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs heeft onderzocht. Daaruit blijkt dat po- en vo-scholen problemen van leerlingen al redelijk snel signaleren en aanpakken. In het middelbaar beroepsonderwijs lopen de resultaten wat achter.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl