‘Betrek ouders meer bij spreidingsbeleid’

Het kost veel moeite om ouders een plek te geven in de overleggen tussen gemeenten en schoolbesturen over spreidingsbeleid. Dat zegt Lonneke Sondorp van de stichting Kleurrijke Scholen. Lees verder

‘Alleen als ouders vanaf het begin betrokken zijn bij de totstandkoming van het beleid, worden ze serieus genomen. Zo vertegenwoordigen we zowel in Nijmegen als in Eindhoven via de Kleurrijke Scholen-ouderambassadeur de ouders in het overleg met gemeente en schoolbesturen. In andere steden lukt dat maar mondjesmaat’, aldus Sondorp.

De stichting Kleurrijke Scholen werkte onlangs mee aan een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen naar de mogelijkheden om ouderinitiatieven te betrekken bij gemeentelijk spreidingsbeleid in het basisonderwijs. Het onderzoek werd uitgevoerd door bestuurskundige Nienke Wind. 

In de rechterkolom staat hierover een artikel met de titel ‘Learning Apart Together’. In deze bijdrage van Wind komen drie mogelijke modellen van ouderinitiatieven aan bod.

Bijlagen