Beurs voor 36 leraren die gaan promoveren

Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW heeft promotiebeurzen uitgereikt aan 36 leraren. Zij kunnen vier jaar lang met behoud van salaris aan de universiteit promoveren. Lees verder

De meeste leraren met een promotiebeurs komen uit het voortgezet en hoger onderwijs en enkele uit het primair en middelbaar beroepsonderwijs. 

Ze hebben zes jaar de tijd om het promotieonderzoek af te ronden. Het ministerie van OCW subsidieert de eerste vier jaar met in totaal 9 miljoen euro. Het geld is bedoeld om de werkgevers de mogelijkheid te geven hun leraren gedurende die jaren voor 0,4 fte vrij te stellen.