Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u gebruikmaken van Printen Voor Scholen van ons Inkoop Centrum Onderwijs (ICO). Binnen het aanbod is veel aandacht voor cyberveiligheid!

Ransomware-aanvallen en grote hoeveelheden gelekte persoonsgegevens: de nachtmerrie van iedere onderwijsorganisatie. Hoe ernstig de dreiging is, werd onlangs nogmaals duidelijk toen beveiligingsonderzoekers een slag toebrachten aan een bot-netwerk dat wereldwijd met kwaadaardige software miljoenen computers en andere apparatuur probeerde te besmetten. Een voorbeeld van hoe het mis kan gaan, is de grote hack eind 2019 bij de Universiteit Maastricht. Daardoor kwamen de digitale systemen in handen van criminelen. Zij eisten losgeld om de systemen weer vrij te geven.

Het is helaas de realiteit dat databeveiliging door de voortdurende digitalisering ook voor onderwijsorganisaties steeds belangrijker wordt. Printers worden daarbij vaak bij vergeten. Dat is niet slim, want een printer is tegenwoordig even kwetsbaar als een laptop!

Cybercriminaliteit

Ongeautoriseerde toegang is met bijna 80% van de gerapporteerde beveiligingsincidenten nog steeds de meest voorkomende vorm van cybercriminaliteit. In een security-rapport uit 2020 blijkt dat ook de onderwijssector kwetsbaar is: 7,8% van alle gerapporteerde datalekken in het eerste kwartaal van 2020 kwam uit het onderwijs. Daarmee staat het onderwijs op plaats 3 van de meest geraakte publieke sectoren door cybercriminaliteit.

Daar komt bij dat de kwetsbaarheid door de coronacrisis alleen maar groter is geworden. Internetfraude nam met 33% toe. Nu steeds meer online gaat, zien kwaadwillende aanvallers in toenemende mate hun kans om digitale systemen binnen te dringen. Daarbij loopt ook uw organisatie het risico privacygevoelige gegevens van leerlingen en personeel kwijt te raken. Met alle gevolgen van dien… Wij raden u met klem aan daar buitengewoon alert op te zijn!

Beveiliging

Het ICO heeft binnen het aanbod Printen Voor Scholen aandacht voor digitale beveiliging. Apparatuur dient uiteraard volledig te voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betreft het beveiligd vastleggen, verwerken, beheren en opslaan van persoonsgegevens.  Alle beveiligingssystemen, ook die op uw printers, moeten daarom helemaal in orde zijn.

Ga naar het aanbod van Printen Voor Scholen of neem contact op via info@inkoopcentrumonderwijs.nl.

Het Inkoop Centrum Onderwijs is het grootste inkoopcollectief voor onderwijsorganisaties in Nederland. Het ICO is een initiatief van VOS/ABB en de profielorganisaties Verus, VBS, VGS, LVGS en ISBO.

Deel dit bericht: