Bezuiniging fusieprikkel van tafel

De voorgestelde bezuiniging van 84 miljoen op de zogenoemde fusieprikkel in het voortgezet onderwijs is definitief van tafel. Dat heeft de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer tegenover VOS/ABB bevestigd. Lees verder

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer dienden donderdagavond tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een gezamenlijke motie in, waarin ze onder meer aangaven dat de zeer omstreden bezuiniging niet mocht doorgaan. In die motie stond ook dat al vanaf volgend jaar en niet pas vanaf 2009 het budget voor alle schoolboeken in het voortgezet onderwijs moest worden opgenomen in de lumpsumfinanciering.

Vrijdagochtend werd bekend dat het kabinet met het voorstel van de schoolboeken akkoord ging, maar het was toen nog niet helemaal duidelijk of ook de bezuiniging van 84 miljoen euro op het vo niet doorging. De fractie van de ChristenUnie bevestigt echter dat ook deze bezuiniging ‘definitief niet doorgaat’. De financiële dekking is geregeld, benadrukte een van de fractiemedewerkers, alleen is het volgens haar nog niet helemaal duidelijk uit welke pot de 84 miljoen wordt gehaald.

Als de bezuiniging van 84 miljoen euro wel was doorgegaan, dan waren vooral kleine vo-scholen in grote financiële problemen gekomen. In het hele land werd daartegen geprotesteerd. Na Prinsjesdag trokken veel scholen en besturen opnieuw aan de bel. Zie daarvoor het derde gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit bericht.