Bezuiniging lwoo/pro raakt management

De structurele bezuiniging van 50 miljoen euro op het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (lwoo en pro) moet zoveel mogelijk worden gevonden in vermindering van de bureaucratie en efficiënter management. Een motie van die strekking in door de Tweede Kamer aangenomen. Lees verder

De motie was ingediend door Joël Voordewind van de ChristenUnie en werd ondersteund door PvdA-Kamerlid Loes Ypma. Een meerderheid van de Kamer nam de motie dinsdag aan.

De structurele bezuiniging op het lwoo en pro van 50 miljoen euro vanaf 2016 is dus niet van de baan en zal vooral het management raken. De gedachte is dat op die manier het personeel in de klas en de leerlingen buiten schot blijven. Ook kan er volgens de Kamer geld worden bespaard door de bureaucratie te verminderen. De bezuiniging van 15 miljoen euro op het lwoo en pro in 2015 blijft ook overeind.

Een motie van SP-Kamerlid Manja Smits om op zoek te gaan naar alternatieven voor deze bezuiniging heeft het niet gehaald.

Passend onderwijs
In het regeerakkoord van het tweede kabinet-Rutte staat dat het lwoo en pro samen moeten worden gebracht in de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. De bezuiniging van 15 miljoen euro in 2015 en de structurele korting van 50 miljoen euro vanaf 2016 zijn dus in feite bezuinigingen op passend onderwijs.

Het is opmerkelijk dat de PvdA, nu deze partij met de VVD in de regering zit, hiermee akkoord gaat. Toen de PvdA in de vorige kabinetsperiode nog in de oppositie zat, was de partij er nog faliekant op tegen om te bezuinigen op het onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, wat met name de VVD wil.

De gedachte dat het personeel in de klas en de leerlingen niet worden geraakt door het geld deels weg te halen bij het management, is op zijn minst naïef. Goed management is immers nodig voor goed onderwijs.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen