Bezuiniging op lwoo/pro moet van tafel

VOS/ABB dringt er bij staatssecretaris Sander Dekker van OCW met klem op aan af te zien van de voorgenomen structurele bezuiniging op het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (lwoo/pro).

Dekker denkt dat hij met de invoering passend onderwijs structureel 50 miljoen per jaar kan bezuinigen op het lwoo/pro. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. In 2015 wil hij 15 miljoen euro korten en vanaf 2016 gaat er per jaar structureel 50 miljoen euro vanaf. De staatssecretaris denkt dat de leerlingen hier niets van zullen merken, omdat de miljoenen volgens hem kunnen worden bespaard met een efficiëntere organisatie.

Hij rekent voor dat er 7 miljoen euro kan worden bespaard doordat met de invoering van passend onderwijs de regionale verwijzingscommissies niet meer nodig zijn. Ook zal de indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs komen te vervallen, wat 4 miljoen euro scheelt.

Verder schrapt hij vanaf de invoering van passend onderwijs in 2014 de enveloppenmiddelen voor de uitvoering ervan. Daarmee kort de staatssecretaris 29 miljoen euro. Ten slotte haalt hij 10 miljoen euro weg uit het ondersteuningsbudget voor de samenwerkingsverbanden (swv's) in het voortgezet onderwijs. De swv's moeten zelf uitzoeken hoe ze dit probleem oplossen.

Illusiepolitiek
VOS/ABB benadrukt in een brief aan Dekker dat het een illusie is te denken dat de leerlingen niets van de bezuiniging zullen merken: 'Onderwijskwaliteit is immers mede afhankelijk van een solide bestuurlijke basis.  Wie het fundament verzwakt, loopt het risico op onherstelbare schade aan het gebouw, waar in dit geval de meest kwetsbare leerlingen zitten.'

In de brief dringt VOS/ABB er bij Dekker op aan de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen, omdat 'een in alle opzichten verantwoorde invoering van passend onderwijs in het belang is van álle leerlingen, dus ook van hen in het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs'.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl