Bezuiniging op passend onderwijs gaat door

De regeringsfracties van VVD en CDA in de Tweede Kamer en de gedoogpartner PVV houden vast aan de voorgenomen bezuiniging op passend onderwijs. Nu minister Marja van Bijsterveldt van OCW de steun van de Kamer heeft, zal zij deze bezuiniging in combinatie met een budgetplafond voor het speciaal onderwijs doorvoeren. Dat bleek donderdag tijdens de begrotingsbehandeling. Lees verder

Het kabinet-Rutte presenteerde in het regeerakkoord de plannen om fors te snijden in het onderwijs voor zorgleerlingen. Deze bezuiniging is vooral een wens van de VVD, die in haar verkiezingsprogramma een bezuiniging op passend onderwijs van 600 miljoen euro had vermeld. Tijdens de formatiebesprekingen met CDA en gedoogpartner PVV is dat bedrag gehalveerd tot 300 miljoen euro.

De oppositie in de Tweede Kamer heeft ernstige bezwaren tegen de bezuiniging op passend onderwijs in combinatie met een budgetplafond voor het speciaal onderwijs. Het protest van de oppositie volgde op een brandbrief die VOS/ABB hierover aan de Vaste Kamercommissie van OCW had geschreven. VOS/ABB is bang dat als gevolg van de bezuinigingen de toegankelijkheid van het funderend onderwijs voor zorgleerlingen ernstig in gevaar komt. Er zijn daarover bij VOS/ABB vanuit heel Nederland zeer alarmerende signalen binnengekomen.

Na de brandbrief van VOS/ABB kwam vlak voor de behandeling van de onderwijsbegroting onder meer de PO-Raad mede namens VOS/ABB met een petitie tegen de bezuinigingen. De overhandiging van deze petitie aan de Kamercommissie volgde op een drukbezochte protestbijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

De bezuiniging die in het regeerakkoord is opgenomen begint met 50 miljoen euro in 2012. Dat bedrag loopt uiteindelijk op tot 300 miljoen euro.

Zie voor meer berichtgeving over de bezuiniging op passend onderwijs en de protesten hiertegen de gerelateerde berichten in de rechterkolom.