Bezuiniging passend onderwijs gaat onverkort door

De moties van de oppositie over de bezuiniging op passend onderwijs zijn op één na allemaal verworpen. Dat bleek donderdagavond tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. Lees verder

Alleen de motie om de afbouw van de expertisebekostiging uit te spreiden over twee jaar werd aangenomen. Alle andere moties van de oppositie werden door de coalitiedfracties van VVD en CDA en de de fractie van gedoogpartner PVV direct naar de prullenmand verwezen.

Dit betekent dat de bezuinigng van 300 miljoen euro op passend onderwijs doorgaat en dat het nieuwe stelsel in anderhalf jaar tijd moet zijn ingevoerd. Dit is zoals minister Marja van Bijsterveldt had voorgesteld. De enige uitzondering op de termijn is dus de afbouw van de expertisebekostiging.

Grote afwezige: Rutte
De oppositie had premier Mark Rutte naar de Tweede Kamer geroepen in verband met de ingrijpende bezuiniging op het onderwijs aan zorgleerlingen, maar hij besloot niet te komen. De officiële mededeling was dat de agenda van de premier het niet toeliet om naar de Tweede kamer te komen. Opmerkelijk was dat dat Rutte eerder op de dag wel uitgebreid de tijd had om naar een verkiezingsbijeenkomst te gaan van damesblad Libelle.

Minister Van Bijsterveldt zei in de Kamer dat zij volledig door de premier wordt gesteund, dat Rutte de behandeling volledig in haar handen had gelegd en dat het dus net nodig was dat de premier bij het algemeen overleg aanwezig was.

Trieste gang van zaken
VOS/ABB betreurt de gang van zaken. Afgezien van het signaal dat premier Rutte uitzendt, dat hij goed onderwijs aan zorgleerlingen kennelijk minder belangrijk acht dat een verkiezingsbijeenkomst met een damesblad, is het triest dat de wensen van de voltallige oppositie met in totaal 74 Kamerzetels vrijwel integraal wordt afgewezen.

De uitkomst van het overleg is uitermate zuur voor leerlingen en personeel in het speciaal én regulier onderwijs. Zij zien zich door de bezuigingen geconfronteerd met een mogelijk ernstige aantasting van de onderwijskwaliteit en massale ontslagen.

Minister Van Bijsterveldt erkende woensdag tijdens de behandeling van de bezuiniging in de Tweede Kamer dat circa 6000 onderwijsmensen hun baan zullen verliezen.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.