Bezwaarschriftenprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht voor PO en VO

Een ouder of leraar is het niet eens met een besluit van de school of het bestuur. Wat nu?
Lees verder

Besturen van openbare scholen krijgen dan wellicht te maken met bezwaar-en beroepsprocedures. Voor besturen van openbare scholen geldt, ongeacht hun bestuursvorm, de Algemene Wet Bestuursrecht, AWB.
In dit eerste katern in de reeks over juridische zaken, leest u alles over de vraag wie bij u bezwaar mag maken, wat u moet vermelden als u een besluit neemt, hoe de hoorzitting wordt geregeld en wat u verder te doen staat.

U kunt het katern “Bezwaarschriftenprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht voor PO en VO” downloaden onder publicatie info.