In Commentaar

Kleine scholen worden echt niet gesloten zonder dat alle argumenten voor en tegen van de betrokkenen op evenwichtige wijze tegen elkaar zijn afgewogen. Er zijn in de wet voldoende waarborgen ingebouwd om tot een goed besluit te komen.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wil dat de huidige adviesbevoegdheid van de medezeggenschapsraad over de mogelijke sluiting van scholen een instemmingsbevoegdheid wordt, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is helemaal niet nodig, omdat al voldoende is gewaarborgd dat de belangen van alle betrokken meewegen in het besluit een kleine school open te houden of te sluiten.

Goede argumenten en zorgvuldig handelen

De landelijke vereniging van medezeggenschaps- en ouderraden doet met haar pleidooi voorkomen alsof de huidige adviesbevoegdheid minder waard zou zijn dan instemmingsbevoegdheid, maar in de huidige situatie kan het schoolbestuur een advies van de medezeggenschapsraad echt niet zomaar naast zich neerleggen. Het bestuur zal altijd moeten aangeven waarom het dat doet. De nadruk ligt daarbij op goede argumenten en zorgvuldig handelen door het bestuur.

Als de medezeggenschapsraad zich echt niet kan verenigen met het besluit van het bestuur, kan een geschil aanhangig worden gemaakt bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Die zal kijken of het bestuur op zorgvuldige wijze en met goede argumenten tot het besluit is gekomen. Als dat volgens de commissie niet het geval is, zal het bestuur tot een ander besluit moeten komen.

Daar komt bij dat in het openbaar onderwijs de gemeenteraad als externe toezichthouder altijd nog de mogelijkheid heeft om een kleine school over te nemen. Op die manier kan de gemeente een schooltje openhouden, ook nadat het schoolbestuur duidelijk heeft gemaakt dat het dat op financiële gronden (helaas) niet meer mogelijk is.

Voldoende waarborgen

Een school wordt dus echt niet zomaar opgeheven. Voordat daartoe het definitieve besluit wordt genomen, zal de medezeggenschapsraad met een positief advies moeten komen en zal, in het openbaar onderwijs, de gemeenteraad akkoord moeten geven. Wettelijke wijzigingen van advies- naar instemmingsrecht voegen daar niets aan toe.

Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB

Delen