Bijeenkomst over dossieropbouw bij ontslag

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB gaan op deze bijeenkomst op 15 maart 2018 in Woerden in op het belang van goede dossieropbouw als blijkt dat een werknemer onvoldoende functioneert. Het dossier is nodig in het verbetertraject en bij eventueel ontslag.

Deze cursus gaat in op dossieropbouw en de wijze waarop dit besproken dient te worden met de werknemer die onvoldoende functioneert. De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Gesprekkencyclus

  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken.

2. Opbouw dossier

  • Gesprek aangaan over disfunctioneren.
  • Verbetertraject.
  • Verslaglegging.

3. Verdere stappen na constatering van disfunctioneren

  • Plichtsverzuim.
  • Schorsing.
  • Ontslag.

Het doel van de cursus is dat de deelnemers inzicht krijgen in een adequate dossieropbouw. Dit proberen we te bereiken door de verschillende stappen in een ongeschiktheidstraject te bespreken.

Vragen die daarbij een rol spelen:

– Hoe signaleert u een disfunctionerende werknemer en hoe pakt u dat vervolgens aan?
– Welke weg gaat u op in het verbetertraject en wat is van belang om vast te leggen?
– Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject?

De cursus zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar er zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Deze gratis bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van VOS/ABB. De cursus is relevant voor leidinggevenden, maar ook voor P&O’ers, HRM’ers, teamleiders, schooldirecteuren en bestuurdersleden.

De bijeenkomst is 15 maart 2018 van 13 tot 16 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Voor de bijeenkomst kunnen maximaal 30 deelnemers worden aangemeld. De bijeenkomst wordt gegeven door onze juristen Céline Haket en Christiaan Rooseboom.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst Dossieropbouw en ontslag’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Delen: Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn