Bijeenkomst over zorgplicht en aansprakelijkheid

Op 30 oktober kunt u bij VOS/ABB in Woerden een bijeenkomst bijwonen over zorgplicht en aansprakelijkheid van scholen.

Let op: deze bijeenkomst zou eerst op 16 oktober zijn, maar is vanwege de herfstvakantie in de regio Zuid verplaatst naar 30 oktober.

De zorgplicht van scholen gaat bijvoorbeeld over het voorkomen van ongevallen, het tegengaan van pesten en de kwaliteit van het onderwijs. Schending van de zorgplicht kan leiden tot aansprakelijkheid van een school als blijkt dat een leerling schade lijdt.

Scholen kunnen in verschillende situaties te maken krijgen met een aansprakelijkheidsstelling, bijvoorbeeld als een leerling schade lijdt ten gevolge van een ongeval tijdens de gymles of bij een buitenschoolse activiteit. Een school kan als werkgever ook aansprakelijk zijn indien een werknemer onder werktijd schade lijdt.

Zorgplicht en aansprakelijkheid

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke aansprakelijke partijen zijn er?
  • Grondslag en toetsingskader voor aansprakelijkheid.
  • Jurisprudentie, zorgplicht en toetsingskader bij ongevallen in school, op het schoolplein of buiten school(tijd), tijdens gymlessen, bij pesten, misbruik en geweld en wat betreft de kwaliteit van het onderwijs.
  • De aansprakelijkheid van school als werkgever.
  • Afhandeling van een aansprakelijkheidsstelling.

Het doel van de bijeenkomst is dat u inzicht krijgt in het toetsingskader en de inhoud van de zorgplicht op de hierboven beschreven terreinen.

De bijeenkomst wordt verzorgd door de juristen Céline Haket en Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Voor een groot deel zal de bijeenkomst bestaan uit de overdracht van theorie aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie. Tevens zullen casussen worden besproken. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

De bijeenkomst heeft zowel betrekking op het primair als het voortgezet onderwijs. Let op: u kunt er alleen aan deelnemen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten.

Deelname kost 50 euro per persoon (btw-vrij).

Wanneer en waar?

De bijeenkomst is op dinsdag 30 oktober van 13 tot 16 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst zorgplicht en aansprakelijkheid’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en of u gebruik wilt maken van de lunch die voorafgaand aan de bijeenkomst zal worden geserveerd.

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 30.

Deze bijeenkomst kan ook incompany worden verzorgd. Neemt u daarvoor contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl