Bijeenkomst passend onderwijs voor (G)MR-leden

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert in maart voor leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden een bijeenkomst over passend onderwijs. Lees verder

De bijeenkomst wordt verzorgd door beleidsadviseur Rein van Dijk. Hij was namens de VOO betrokken bij de onderhandelingen over passend onderwijs.

Wanneer en waar?
De themabijeenkomst vindt plaats op maandag 14 maart van 20 uur tot 21.30 uur bij de VOO in Almere. 

Deelname kost 30 euro per persoon voor leden van de VOO; niet-leden betalen 40 euro per persoon.

Aanmelden kan online of telefonisch via 036-5331500.