Bijeenkomst voor samenwerkingsverbanden

VOS/ABB organiseert op dinsdag 10 juni een bijeenkomst voor samenwerkingsverbanden (swv’s). Tijdens deze bijeenkomst zal het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs en goed onderwijsbestuur’ aan de orde komen. Ook zal worden gesproken over de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad. Voor leden van VOS/ABB is de bijeenkomst gratis. Swv’s die geen lid zijn, kunnen tegen betaling ook naar de bijeenkomst om te zien welke voordelen een eventueel VOS/ABB-lidmaatschap hun kan bieden. Lees verder

Naar verwachting stuurt het kabinet dit voorjaar het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs en goed onderwijsbestuur’ naar de Tweede Kamer. Het voorstel richt zich op schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Het is echter ook relevant voor samenwerkingsverbanden, doordat sommige swv’s het bevoegd gezag van een sbo-school zijn. Een voorbeeld is de Federatie Plus.

Ook voor andere samenwerkingsverbanden kan het wetsvoorstel een spiegel zijn. Als we vinden dat schoolbesturen aan bestuurlijke spelregels moeten voldoen, ligt het in de rede dat samenwerkende schoolbesturen dezelfde normen hanteren. Wat regelt het wetsvoorstel? In welk opzicht is dit voor samenwerkingsverbanden relevant? Deze en andere vragen kunnen tijdens de bijeenkomst in Woerden aan bod komen.

Ook willen we stilstaan bij de toepassing van de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad in het samenwerkingsverband. De ‘Wet medezeggenschap op scholen’ (WMS) heeft dit nieuwe model mogelijk gemaakt (zie de bijlage in de rechterkolom). Is het een werkzaam model? Hebben we er al ervaringen mee opgedaan? Is dit model in het kader van passend onderwijs een goede manier om de ouders bij de school te betrekken?

De bijeenkomst voor samenwerkingsverbanden is op dinsdagochtend 10 juni van 10.00 tot 12.30 uur bij VOS/ABB in Woerden. Aanmelden kan via dstellenaar@vosabb.nl of via de agenda Voor swv’s die lid zijn van VOS/ABB is de bijeenkomst gratis; niet-leden betalen 50 euro per persoon.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl of Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen