De eerstkomende bijeenkomsten van onze kennisnetwerken Governance staan in het teken van de honorering van toezichthouders en het gesprek tussen de GMR en de raad van toezicht. De bijeenkomsten zijn op 30 mei in Woerden en op 1 en 19 juni in respectievelijk Assen en Breda.

VOS/ABB heeft onderzoek uitgevoerd naar de hoogte van de honorering van de raad van toezicht in het funderend onderwijs. De uitkomsten van dit onderzoek zullen met de deelnemers worden gedeeld. In het verlengde daarvan willen wij input bestuurders en toezichthouders voor een advies dat VOS/ABB wil opstellen.

Op de bijeenkomsten komt ook het gesprek aan bod dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de raad van toezicht twee keer per jaar met elkaar moeten hebben. Wij delen ervaringen en bieden handvatten om tot een zinvolle agenda te komen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 30 mei in Woerden
  • 1 juni in Assen
  • 19 juni in Breda

De bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) en duren tot ongeveer 18.00 uur. Daarna kunt u tijdens het buffet met elkaar verder praten.

De kosten per deelnemer bedragen € 100 per persoon.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Kennisnetwerk bestuur en toezicht’, de gewenste datum van deelname, uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw rol in de organisatie. U kunt ook het inschrijfformulier invullen en toesturen.

Na inschrijving ontvangt u de locatiegegevens.

Is uw organisatie niet aangesloten bij VOS/ABB? Helaas, dan kunt u niet deelnemen. Wel kan uw organisatie natuurlijk lid worden van VOS/ABB.

Meer informatie over de meerwaarde van het VOS/ABB-lidmaatschap

Deel dit bericht: