Wat zijn de ontwikkelingen in onderwijshuisvesting?

Wij organiseren dit najaar met onze huisvestingspartner HEVO bijeenkomsten over actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting: op 7 november in Woerden en op 9 november in Drachten.

De volgende onderwerpen zullen (in elk geval) aan bod komen:

 1. Huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-raad en VNG
  * Stand van zaken.
  * Integraal huisvestingsplan met looptijd van minimaal 16 jaar.
  * Renovatie of levensduurverlenging met minimaal 25 jaar?
  * Verruiming investeringsverbod: wat betekent dit voor u?
 2. Ontwikkeling bouwkosten
  * De bouwkosten schieten omhoog. Wat nu?
  * Vooruitblik op nieuwe kostenconfiguratoren nieuwbouw en vernieuwbouw.
 3. Renovatie-vernieuwbouw en schoolbestuurlijke verduurzaming
  Er is een pro-actieve houding nodig om voor vernieuwbouw als voorziening in aanmerking te kunnen komen!
 4. Hoofdlijnen medegebruik versus verhuur
  Op grond van veelgestelde vragen en uitleg van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.
 5. Beheer en exploitatie integrale kindcentra (IKC’s)
  Vereniging van eigenaren of verhuur/medegebruik van niet-schoolruimten?
 6. Actualiteiten en vragenronde

Wanneer en waar?

Er is op beide locaties een ochtend- en een middagbijeenkomst.

 • De ochtendbijeenkomsten van 09.00 tot 12.00 uur richten zich op het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs (na afloop lunch).
 • De middagbijeenkomsten van 13.30 tot 16.00 uur richten zich op het voortgezet onderwijs (na afloop drankje).

VOS/ABB organiseert deze bijeenkomsten in samenwerking met de senior-adviseurs Hans Heijltjes en Michel Drenth van huisvestingspartner HEVO.

Aanmelden

U kunt zich voor een van de gratis bijeenkomsten aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en de ochtend- of middagbijeenkomst van uw keuze. Vermeld ook of u gebruik wilt maken van de lunch (na een ochtendbijeenkomst) of de borrel (na een middagbijeenkomst).

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).