Bijeenkomsten over professionele inkoopsamenwerking

VOS/ABB organiseert met de Besturenraad en de Bond KBO vier bijeenkomsten over de voordelen van professionele inkoopsamenwerking. Hiervoor wordt samengewerkt met het project Inkoopprofessionalisering Onderwijsinstelling van DUO van het ministerie van OCW. Deelname is voor leden van VOS/ABB, de Besturenraad en Bond KBO gratis. Lees verder

Waarom kan inkoopsamenwerking voor u aantrekkelijk zijn? Ten eerste zijn er belangrijke economische motieven. U profiteert met collega’s van schaalvoordelen: door gezamenlijk in te kopen, kunt u met anderen bij leveranciers over het algemeen scherpere prijzen bedingen dan wanneer u zelfstandig onderhandelt. Samen met anderen staat u sterker en kunt u voldoende tegenwicht bieden aan commerciële marktpartijen. Dat is zeker in de huidige tijden van overheidsbezuinigingen en tekorten van groot belang.

Inkoopsamenwerking levert u ook organisatorische voordelen op. Uw organisaties wordt minder kwetsbaar, wat een gunstige invloed heeft op de continuïteit. De praktijk laat tevens zien dat bij onderwijsorganisaties die gezamenlijk inkopen, de ondersteunende diensten van een hogere kwaliteit zijn dan bij organisaties die niet samenwerken. Bovendien blijken samenwerkende schoolbesturen beter opgewassen tegen (juridische) risico’s.

U kunt met uw samenwerkingspartners op het gebied van professionele inkoop ook profiteren van het delen van informatie, kennis en ervaring. Ten slotte blijken onderwijsorganisaties onderling voordelen te hebben van het delen van hulpmiddelen en resources.

Waar en wanneer?
De bijeenkomsten van 09.30 tot 14.00 uur zijn op de volgende data en locaties:

  • 30 november, Amersfoort
  • 1 december, regio Tilburg
  • 7 december, Woerden

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB, de Besturenraad en Bond KBO.

Aanmelden
Stuur een mail naar j.gobert@bkonet.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst inkoopprofessionalisering’. Vermeld uw naam, telefoonnummer, de organisatie waarvoor u werkt en de bijeenkomst die uw voorkeur heeft. De informatie over de exacte locatie krijgt u zo spoedig mogelijk na uw aanmelding toegestuurd.

Als u meer informatie wilt over professionele inkoopsamenwerking, kunt u naar www.pianoo.nl/dossiers/inkoopsamenwerking.