Bijgestelde normbedragen huisvesting bekend

De normbedragen van de modelhuisvestingsverordening voor 2012 zijn bekend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt de normen jaarlijks bij. Lees verder

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘nieuwbouw en uitbreiding’ en ‘eerste inrichting en klokuren gymnastiek’.

Als gevolg van de ontwikkelingen in de markt komt de indexering voor nieuwbouw en uitbreiding uit op een prijsdaling van 2,26 procent. Voor de eerste inrichting en klokuren gymnastiek is sprake van een prijsstijging van 2,12 procent.

Voor het vaststellen van de normbedragen voor het jaar 2012 is uitgegaan van indexcijfers uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2011 en 2012.

Download voor meer informatie de documenten uit de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen