Bijlage Werk aan de Winkel

Bijlage bij de Nieuwsbrief PO van 15 april 2005. ‘Werk aan de winkel’, over de voortgang van de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs. Lees verder

U kunt de bijlage downloaden uit de rechterkolom naast dit artikel.

Bijlagen