Bijna alle scholen kennen toelatingscode vmbo-havo

Een ruime meerderheid van de scholen voor voortgezet onderwijs is goed bekend met de toelatingscode vmbo-havo. In het voorjaar van 2012 voldeden de meeste vo-scholen aan minstens vijf van de zeven toelatingseisen. Dat blijkt uit een monitor die in opdracht van de VO-raad is uitgevoerd door bureau Oberon. Lees verder

De toelatingscode voor de overgang van vmbo naar havo is sinds augustus jongstleden van kracht, maar veel scholen werken er al sinds het voorjaar van 2012 mee. De code is het antwoord van de VO-raad op eerdere kritiek van ouders, leerlingen en de Tweede Kamer over te strenge normen en willekeurige eisen voor vmbo-leerlingen die willen doorstromen naar havo. 

Uit de monitor blijkt nu dat dat driekwart van de scholen in het voorjaar van 2012 al goed bekend was met de code en dat zij de eisen die erin staan duidelijk vinden. De meeste scholen voldeden toen aan minstens vijf van de zeven toelatingseisen.

Van de scholen die al aan alle toelatingsvoorwaarden van de code voldeden, heeft ongeveer tweederde het eigen beleid moeten wijzigen. Dit betrof vooral de hoogte van het gemiddelde eindexamencijfer en de regels voor doubleren.

Deze scholen geven aan dat het gemakkelijk was om deze wijzigingen door te voeren. Eenderde van de scholen hoefde geen wijzigingen door te voeren, omdat hun toelatingsbeleid al conform de code was.

Een kwart van de scholen geeft aan niet te voldoen aan de voorwaarde om terughoudend te zijn in het stellen van eisen. Naast de eis over het gemiddeld eindexamencijfer stellen zij nog andere eisen, bijvoorbeeld aan bepaalde vakken en aan het vakkenpakket.

De scholen die in het voorjaar van 2012 nog niet aan alle voorwaarden voldeden, geven in grote meerderheid aan dat ze wel van plan zijn dat te gaan doen. Ze hebben gewacht vanwege regionale afspraken of omdat ze er nog niet aan toe waren.