Bijna driekwart van po-besturen heeft intern toezicht

Binnen een jaar nadat de Wet Goed onderwijs, goed bestuur door het parlement is aangenomen, heeft 72 procent van de schoolbesturen in het primair onderwijs intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de PO-Raad.
Lees verder

Schoolbesturen realiseren de scheiding van bestuur en toezicht op verschillende wijzen al naar gelang het bestuursmodel dat wordt gebruikt:  20 procent via een raad van toezicht, 30 procent via een toezichthoudend stichtingsbestuur, een kleine 20 procent via een constructie met de ledenvergadering en 4 procent binnen het bestuur. Ruim 20 procent van de schoolbesturen geeft aan op korte termijn bestuur en toezicht te zullen scheiden. Uit het onderzoek blijkt ook dat intern toezicht weliswaar een plaats heeft gekregen in de organisatie, maar dat het daadwerkelijk intern toezicht houden kan worden verbeterd.

Het onderzoek is in opdracht van de PO-Raad uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit in Nijmegen. De resultaten zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de PO-Raad aangeboden aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Aan het einde van dit jaar zal een vervolgonderzoek plaatsvinden om de verdere ontwikkelingen in kaart te brengen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.