Bijna verdubbeling van bso-subsidie

Het kabinet komt met 5 miljoen euro extra om nieuwe vormen van buitenschoolse opvang te realiseren. Dat meldt het ministerie van OCW. Lees verder

Het kabinet had aanvankelijk 6 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van creatieve vormen van bso, maar dat bleek in de praktijk te weinig. Veel meer scholen en kinderopvangorganisaties klopten aan voor subsidie dan het kabinet had verwacht.

Duitsland en Zweden
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW, die het primair onderwijs en dus ook de buitenschoolse opvang in haar portefeuille heeft, is naar Duitsland en Zweden geweest om te kijken hoe de bso daar is georganiseerd.

In die landen is het normaal als kinderen vijf dagen per week op de bso zitten. Dijksma benadrukt echter dat ze fulltime kinderopvang niet wil bevorderen. De keuze is en blijft aan de ouders, zegt ze. Vanaf komend schooljaar zijn scholen verplicht om bso aan te bieden als de ouders dat vragen.

In de rechterkolom van dit bericht staat de juni-nieuwsbrief van de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) waarin u meer actuele informatie kunt vinden.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl