Bijscholing voor Utrechtse vmbo-docenten

Het ministerie van OCW investeert 1,3 miljoen euro in de bijscholing van ruim 300 vmbo-docenten in Utrecht. De bijscholing richt zich op rekenen, taal en burgerschap. Lees verder

Het project Meesterdocent is een gezamenlijk initiatief van de Utrechtse schoolbesturen die vmbo-scholen onder zich hebben. Alle vmbo’s in de stad Utrecht doen eraan mee.

Directeur Bart Engbers van het bij VOS/ABB aangesloten Vader Rijn College in de wijk Overvecht legt in het Algemeen Dagblad uit dat alle docenten een behoorlijk niveau moeten hebben voor de drie ‘ankervakken’ rekenen, taal en burgerschap. Alleen dan wordt voor iedereen helder welke problemen vmbo-leerlingen kunnen tegenkomen op reken- en taalgebied. Dat geldt ook voor burgerschap. ‘Leerlingen moeten leren hoe de samenleving in elkaar zit: dat we in een democratie leven, en wat dat inhoudt’, aldus Engbers in het AD.

De training voor de Utrechtse vmbo-docenten wordt ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht, de Theo Thijssen Academie en de Marnix Academie (beide pabo’s).