Bijspijkercursus als Rotterdamse leraar zakt voor taal

Rotterdamse leraren moeten een taaltoets afleggen. Als ze daarvoor zakken, moeten ze een bijspijkercursus volgen. Lees verder

De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) wil met de online taaltoets en de bijspijkercursus het taalniveau van de leraren in zijn stad bevorderen. Het gaat daarbij nadrukkelijk om alle categorieën docenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, dus bijvoorbeeld ook biologieleraren en gymdocenten. 

'Elke docent is een taaldocent', aldus De Jonge, die hiermee benadrukt dat een goede beheersing van de Nederlandse taal essentieel is voor kwalitatief goed onderwijs.

De taaltoets voor leraren volgt op het besluit van de gemeente Rotterdam om werkgevers in de kinderopvang geen subsidie meer te geven als de leidsters onvoldoende de Nederlandse taal beheersen. Zie het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

Tweede Kamerlid Harm Beertema van de PVV heeft het Rotterdamse initiatief omarmd. Hij wil dat er een taaltoets komt voor alle docenten in Nederland. Dat meldt de gratis ochtendkrant Spits.